Wszystkie bestsellery

Produkty marki Ambersil

Aerozole są uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów przechowywania i używania środków chemii technicznej ze względu na fakt, że są one hermetycznie zamknięte, co eliminuje ryzyko rozlania i zmniejsza niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska.

Od roku 1989 żadne aerozole Ambersil nie zawierają freonu. Stale wprowadzamy innowacyjne procedury, aby zminimalizować wtórne oddziaływanie na środowisko.

Ambersil jest zobowiązany do zarządzania naszym wpływem na środowisko, zapobiegania zanieczyszczeniom, zapewnienia zgodności z wszystkimi obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i realizacji ciągłego doskonalenia poprzez wspieranie rozwoju, wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Środowiskowego, który został potwierdzony przyznanym certyfikatem ISO 14001:2004.

Wszystkie produkty Ambersil (w tym opakowania) są zgodne z dyrektywą 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).

Firma Ambersil posiada w swojej ofercie:

ŚRODKI CZYSZCZĄCE DLA PRZEMYSŁU ORAZ USŁUG

PREPARATY DLA PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

ŚRODKI CZYSZCZĄCE ORAZ SMARNE Z DOPUSZCZENIEM NSF

Aktywne filtry